Màn hình LED 83 Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.