Tác giả: Trần Hạ Vi
Tên thật: Nguyễn Yến Ngọc

  • Sinh ra và lớn lên tại An Giang
  • Học Đại Học, Cao Học và Tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng ở Đại học Monash, Úc.
  • Hiện đang định cư tại Canada
  • Là giảng viên ngành tài chính tại trường Đại học StFX, Nova Scotia.
  • Liên lạc: [email protected]
  • Facebook: https://www.facebook.com/havidethuong17
  • https://www.facebook.com/thotranhavi