editor

/Ý Nhiên

About Ý Nhiên

Thông tin tác giả
Tác giả Ý Nhiên có 1658 bài viết.

Bạn có nằm trong đám người vô cảm này?

Một lối sống đáng báo động trong xã hội hiện đại hôm nay là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến mức vô tâm và vô cảm. Lối sống ấy thể hiện ở đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi, dưới đủ mọi hình thức

2020-09-23T11:38:52-05:00

Năm Cam (Kỳ 19): Mượn tay Dung Hà triệt tiêu đối thủ

Thời điểm hưng thịnh của đám giang hồ Sài Gòn đang ăn nên làm ra, tại Hải Phòng đám đàn anh “số má” gồm Lâm “già”, Cu “nên”, Dung Hà cũng chộn rộn lao vào cuộc xóc đĩa, thu tô thuế từ những nhà hàng,

2020-09-23T11:33:03-05:00