Những chất gây tranh cãi trong mỹ phẩm

Trong ngành mỹ phẩm, có những nguyên liệu không xấu nhưng vì nhưng thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng đã làm người tiêu dùng hiểu sai về công dụng và lợi ích của chúng. Mỗi người hãy là một người tiêu dùng thông