Những cái “nhất” của Tháp truyền hình Quảng Châu, Trung Quốc

Tháp truyền hình Quảng Châu (tên tiếng Trung: “Canton Tower”) được coi là biểu tượng tự hào của thành phố Quảng Châu bởi mức đầu tư khủng và thiết kế độc đáo.  Tháp truyền hình Quảng Châu trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Đô thị