Đà Lạt – nơi tôi được sống chậm

Tôi lên phố thị cao nguyên nhiều lần nhưng không thấy chán. Bởi lên đó không những được hít thở không khí trong lành, mát rượi, mà với tôi, còn có ba cái thú sống chậm: ngồi cà phê, tản bộ và ngủ say giấc.