Tìm nàng

Tìm nàng giữa cõi mênh mông Tìm nàng mê mải tầng không cõi tình Trăng nghiêng đổ bóng lặng thinh Một trăng, một bóng, một tình, một ta Đi tìm nàng chốn phù sa, Nhỏ nhoi hạt cát bao la bãi bờ Dòng trong, dòng