Vì sao nghề ca sĩ bị xã hội phong kiến khinh miệt “xướng ca vô loài”?

ST