Khách khí là một loại ‘bệnh độc’ nguy hiểm, không trị sẽ tổn hại chính mình - ảnh 1

ST