Bên trong căn hầm với điều kiện sống vô cùng tối tàn, ẩm thấp.

ST