Quá trình chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống mới đắc cử sẽ diễn ra như thế nào?

presidential-transition

TH/ST