Đời sống

Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

— Helen Keller

A-Z

Nhiều hơn nữa