• Các nghề của một thời bao cấp… | 8 Sài Gòn

Các nghề thời bao cấp

Thời bao cấp ở Việt Nam là một giai đoạn khó khăn cho tất cả mọi người dân Việt, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Trong thời kỳ ấy, để mưu sinh, một số người

  • Cổ nhân vô công bất thụ lộc

Vô công bất thụ lộc

Người xưa đều tuân thủ nguyên tắc làm người vô công bất thụ lộc. Đối với người hiện đại ngày nay mà nói, không ít

  • Tập tin:TDK.png – Wikipedia tiếng Việt

Ăn cơm chúa, múa tối ngày

Ăn cơm chúa múa tối ngày là câu thành ngữ chỉ những người làm việc quấy quá, cốt cho hết ngày, làm cho xong chuyện, lối

Ký ức báo chí xưa

Tờ Gia Định Báo ra số đầu tiên vào ngày 15-4-1865 tại Sài Gòn là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam, khởi đầu phong trào báo chí ở Nam kỳ. Những năm

  • Ba lý giải về tên gọi Sài Gòn - 1

Ba lý giải về tên gọi Sài Gòn

Thị trấn giữa rừng, Vùng đất ăn nên làm ra, Cống phẩm của phía Tây... là những cách lý giải của học giả về tên gọi thành phố hơn 300 tuổi. Từ đầu thế kỷ

  • Nhớ ga xe lửa Sài Gòn - 1

Nhớ ga xe lửa Sài Gòn

Hình ảnh nhà ga xe lửa Sài Gòn xưa, mà ngày nay là khuôn viên khách sạn New World, luôn sống trong trí nhớ của tôi. Đó là khoảng thời gian tôi tám tuổi, Ba

Nhiều hơn nữa

Mức độ thành công của bạn được đo lường bởi sức mạnh của sự khao khát, quy mô ước mơ lớn hay nhỏ, và cách bạn giải quyết nỗi thất vọng của mình như thế nào trên đường chinh phục ước mơ ấy

— Robert Kiyosaki