NHẦM…TO!

NHẦM… TO! oOo Giờ này tự hỏi phải tin ai...?! Lỡ hốt nguyên xâu... để bị rầy! Mẹ bảo chợ chiều mua... “ba chỉ!” Ba kêu khách vắng biểu mua “cầy!” Một đằng muốn nhậu nên

Nhiều hơn nữa

Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt

Có lẽ trong mỗi chúng ta, không ít người đã từng nghe qua câu nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Tuy nhiên người nghe thì nhiều, người dùng thì lắm, nhưng người

  • Image result for âm dương, ngũ hành

Thế nào là âm dương, ngũ hành?

1. Thế nào là "Âm dương"? Âm và dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự

Ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra với mình, nhưng ta có thể kiểm soát thái độ của ta đối với những điều xảy đến với ta, và như thế, ta sẽ kiểm soát sự thay đổi thay vì để nó kiểm soát ta

— Brian Tracy