Giải trí

  • Indiana Dunes Công Viên Tiểu Bang, Bãi Biển

Mùa hạ năm ấy

Mùa hạ ấy, đã xa lắc tự thuở nào, tôi từng thương một chàng trai hiền lắm, cũng chẳng biết

Nhiều hơn nữa
  • File:Bau troi chieu hoang hon.png - Wikimedia Commons

Một ngày bao nhiêu lâu?

(Cho những gã chồng lông bông) Sau những giờ căng thẳng việc cơ quan Anh lại bận rộn với bao cuộc vui: sinh nhật, thôi