Đọc khoảng: < 1 phút
TRỪNG PHẠT
oOo
Xế chiều nên tập bỏ buông thôi!
Níu kéo làm chi cảnh trở trời
Giận dỗi tự mình ôm tức tối?!
Sai lầm kẻ khác đóng đinh tôi?!
Thứ tha kiểm trí dừng truy lỗi
Nhường nhịn giữ tâm chớ xét người
“Quẳng gánh lo đi…” hồn biến đổi?!
Lọc lừa xảo trá… thế gian soi?
27/04/21