Đọc khoảng: < 1 phút

TRI DIỆN…
oOo
Mặt nạ rơi rồi “ấy” biết không?
Bao năm giấu kín chả cho thòng!
Quay người tuột luốt khơi mùi thủm
Trở giáo quay ngang dậy cả giòng
Sống thật với lòng buông xú tính
Ở hiền tích đức khỏi nhông nhông…
Lời khuyên bão tố quay đầu lại?!
Học biết khiêm nhường, bớt thói ngông?!
22/04/21