Đọc khoảng: < 1 phút

ĐỪNG PHÁN XÉT!
oOo
Cẩn trọng giao du học chữ ngờ…
Lòng người sâu thẳm khó mà đo
Soi nông mặt nổi phiền đâu nhỏ
Xét cạn phần chìm họa ắt to
Chẳng thể thương yêu đừng mắng mỏ
Không còn tin tưởng chớ vùi tro
Giữ tâm tĩnh lặng suy là rõ
Vội vã làm gì… phải đắn đo?!
25/05/21