Gửi bài

Quý vị nên gửi bài lên bằng hệ thống quản lý tòa soạn của chúng tôi (khuyến khích) tại địa chỉ https://tapchidangnho.com

Hệ thống quản lý tòa soạn

Mời đọc: Quy định chung về gửi bài

Ngôn ngữ

PHẢI giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, hạn chế tối đa sử dụng tiếng nước ngoài. Không được sử dụng toàn chữ viết HOA trong tiêu đề và nội dung bài

Trình bài

  • Đối với bài viết chú trọng mốc thời gian thì ở đầu bài viết cần ghi rõ thời gian, địa điểm, và có ít nhất 01 hình ảnh minh hoạ.
  • Nội dung của bài viết nên được trình bày trong file .doc, .docx
  • Không chèn ảnh vào trong file .doc, .docx
  • Ảnh minh hoạ cho bài viết cần được chọn lọc, chỉnh sửa đảm bảo chất lượng, kích thước chiều rộng tối thiểu 1000px. Tất cả hình ảnh đều phải được đính kèm trong email gửi bài, không nhận hình ảnh trong file .doc, .docx. Hình cần được trích dẫn nguồn (nếu không phải do tác giả cung cấp)
  • Không gửi nhiều bài trong cùng một file word, vì như thế BBT chỉ tính là một bài
  • Khuyến khích sử dụng phông chữ New Times Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1,5 line.
  • Bài viết cần đính kèm đầy đủ thông tin tác giả (nhóm tác giả)
  • Tên bài viết thường không quá 20 từ, phản ánh nội dung chính của bài viết.