Quý vị nên gửi bài lên bằng hệ thống quản lý tòa soạn của chúng tôi (khuyến khích) tại địa chỉ https://tapchidangnho.com

Hệ thống quản lý tòa soạn


– Tạp chí chủ trương hạn chế nhận bài qua email vì vậy kính mời quý vị vui lòng gửi bài vở qua hệ thống toà soạn tại: https://tapchidangnho.com
– Mời đọc: Quy định chung về gửi bài https://tapchidangnho.com/rules.php
– Các thắc mắc chung https://tapchidangnho.com/faqs.php
– Mọi thắc mắc vui lòng gửi về điện thư [email protected]