Vùng phát hành

Đáng Nhớ sẵn sàng chào đón sự chung tay, cộng tác của thi văn hữu khắp nơi trên Hoa Kỳ, tại Việt Nam và toàn thế giới nhằm góp phần xây dựng một Việt Nam văn minh, phú cường trong tương lai.

Cột mốc ĐÁNG NHỚ

  • 13/12/2019: Domain dangnho.com được khởi tạo
  • 04/01/2020: Là ngày Fanpage và Website ĐÁNG NHỚ chính thức chạy ra mắt độc giả
  • 17/08/2020: Video đầu tiên về ĐÁNG NHỚ được khởi tạo
  • 24/08/2020: Domain tapchi.us được khởi tạo
  • 10/09/2020: Kênh Audio của ĐÁNG NHỚ được khởi tạo
  • 11/10/2020: Hệ thống quản lý tòa soạn được khởi tạo
  • 30/01/2021: Ra mắt ấn bản đầu tiên – Ấn bản Xuân Trong Kỷ Niệm

Logo Đáng Nhớ

08/2021

10/2020

09/2019

03/2019