Bên cạnh những công nghệ an toàn tiêu chuẩn, không ít người tiêu dùng còn sẵn sàng bỏ thêm các khoản chi phí khác để sở hữu các tính năng an toàn cao cấp trên chiếc xe của mình.

Lưu bản nháp tự động

Nãm Trung Nguyên – Tổng hợp

TH/ST