Không phἀi cứ dὺng nhiều sp là bᾳn sẽ cό làm da đẹp . Muốn cό làn da đẹp bᾳn phἀi hiểu được da bᾳn cần gὶ !

TH/ST