Đọc khoảng: < 1 phút

TĂNG TRỌNG
oOo
Hậu quả khôn lường… được cách ly!
Em CÔ* dí riết dạng y sì!
Dựng rào bước cấm nhằm kiêng kỵ
Phong toả ở yên đủ hạn kỳ
Đúng buổi cứ ăn rồi ngủ kỹ
Già mồm hóng hớt chuyện ai bi
Ngày qua, tháng lại dần tăng ký
Dáng chuẩn như vầy…ngại quá đi?!
21/05/2021
*(COVID)