Đọc khoảng: < 1 phút

XẢO BIỆN!
oOo
Nhiều lời phát biểu rất ngây ngô…!
Thảm họa chữ “KHÔNG” quả khổng lồ
Cục trưởng duyệt nhầm nêu biện hộ
Dân đen trúng bã rủa hàm hồ
Cao quyền lấp liếm dù trên lộ
Cạn trí lu loa cũng xuống mồ
Một lũ ăn phàm như mãnh hổ
Lầm giao trọng trách mất cơ đồ