Đọc khoảng: < 1 phút

HEADPHONE
oOo
Anh ấy mới vừa “cõng” cái phôn (headphone)
Xem ra quá bốc… quả căng tròn?!
Áp vào đủ khít khin khìn khịt!
Ưỡn tới vừa ngòn ngón ngỏn ngon!
Của lạ chưa quen đành bỏ vốn
Mồi hay riết nghiện phải truy đồn
Mai này có điếc vì bom đạn
Cũng bởi ham vui dúi với dồn… ?!
30/04/21