Đọc khoảng: 5 phút

“Chợ Đông Ba khi mình qua, lá me bay bay là đà, chiều thiết tha…”, hình ảnh chợ Đông Ba hiện lên trong “Mưa trên phố Huế” có cái gì đó thật buồn. Khu chợ ấy hẳn là gợi nhớ tới rất nhiều kỉ niệm cho người dân Huế và cho những ai yêu xứ sở mộng mơ này. Mời độc giả cùng ngắm nhìn những bức hình về chợ Đông Ba xưa…

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Bên trong chợ Đông Ba, khoảng năm 1925-1930. Chợ được vua Đồng khánh cho xây dựng năm 1887 trên nền một khu chợ cũ đã bị phá hủy trong chiến tranh. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Chợ Đông Ba nhìn từ máy bay, 1949. Ảnh: AAVH.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Khu bán gà vịt của chợ Đông Ba năm 1914. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Khu bán đồ gốm tại chợ Đông Ba thời Pháp thuộc. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Cảnh họp chợ ở chợ Đông Ba thập niên 1920. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Cổng sau chợ Đông Ba hướng ra bến thuyền sông Hương, thập niên 1920. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Một góc chợ Đông Ba thập niên 1920. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Chợ Đông Ba nhìn từ bên kia sông Đông Ba, thập niên 1920. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Mặt tiền chợ Đông Ba, khoảng 1940-1950. Ảnh tư liệu.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Bên ngoài chợ Đông Ba, khoảng năm 1962-1963. Ảnh:Ned Scheer.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Các ki-ốt khu vực xung quanh chợ Đông Ba năm 1966. Ảnh: Nowell Nelms.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Một góc sông Hương nhìn từ máy bay với chợ Đông Ba và cầu Trường Tiền, 1967. Ảnh: Winfield Parks.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Chợ Đông Ba mới đang xây dựng, năm 1969. Sau cuộc tái thiết này, những hình ảnh của ngôi chợ cổ kính xưa chỉ còn là dĩ vãng. Ảnh: Jonathan Abel Collectio.
, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Lầu chuông chợ Đông Ba được xây từ thời Thành Thái, đến thời Pháp thuộc trở thành tháp đồng hồ, là một nét kiến trúc đặc trưng của khu chợ nổi tiếng cố đô Huế xưa, năm 1900. Ảnh tư liệu.

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ
Chợ Đông Ba, 1969

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

, Ảnh về khu chợ Đông Ba – Huế, Tạp chí Đáng Nhớ

Lê Nguyên tổng hợp

ST
trithucvn