Đọc khoảng: < 1 phút

LỰA…CHỌN
oOo
Già rồi thực tế chớ mông lung!
“Quyến rũ” và “Tiền” khó đứng chung
Chọn một đồng hành sang đất hứa…
Phòng ngừa lệch bước vẳng chuông rung
Tàn hơi cố níu thêm mơn mởn
Khản giọng còn đòi ướt át sung
Nết hỏng khoái dòm nên đói mắt…
Tật dầy đành lựa cái mình ưng…!
26/05/2021