Đọc khoảng: < 1 phút

NHÌN PHÍA TRƯỚC
oOo
Hãy cứ nhìn về phía trước thôi…
Đằng sau đầy ắp nếp nhăn rồi!
Nẻo dài chân bước cho dù tối
Lối rộng tư duy vẫn sáng ngời
Tự quyết tương lai mài bản lãnh!
Ăn mày dĩ vãng thói quen tồi!
Đừng ham chắt mót mòn nhân cách
Chả lẽ quay đầu…mắt là đuôi?!
22/05/2021