Đọc khoảng: < 1 phút

NGHIÊNG MÌNH
oOo
Tất cả siêu nhân phải cúi chào
Anh hùng thật sự ngẫm mà đau?!
CÔ-VY khởi phát bùng thô bạo
Dịch SARS nguy to rải cúm Tàu
Ỷ thế sang giàu chơi lếu láo
Khoe màu trưởng giả chạy tào lao
Nhọc công dập lửa hành y đạo
Vị nghĩa yêu thương khoác chiến bào!
27/05/21