Đọc khoảng: < 1 phút

CỨU TRỢ KHẨN (Hàng thiết yếu)
oOo
Cứu trợ nhiệt tình gửi quý anh
Hàng mềm thiết yếu…nụ còn xanh!
Cách ly ngặt nghẽo còi teo tóp…
Phong toả dài ngoằng ốm móp ranh…
Khấm khá xin nhường cho kẻ thiếu!
Khó khăn cứ lựa khỏi tranh giành!
Nhất thời tuyển được chừng nhiêu đó!
Sắp xếp êm nhà kẻo xác… banh?!
12/08/2021