Đọc khoảng: 3 phút

Xích lô là một phượng tiện giao thông rất đỗi quen thuộc của người Sài Gòn những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Thời ấy, người ta có thể dễ dàng bắt gặp xích lô ở mọi nẻo đường, chở đủ mọi tầng lớp. Nghề xích lô lúc ấy dễ sống, lại là một biểu tượng đẹp của Sài Gòn.

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
(Ảnh qua youtube.com)

Ngày nay, xích lô Sài Gòn đã lui vào dĩ vãng. Người mưu sinh bằng nghề này không còn nhiều, hầu hết đều là những người đã già lại nghèo, quá gắn bó với cái xích lô mà không nỡ bỏ, cũng chẳng biết tìm nghề nào khác.

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Sài Gòn đã bắt đầu cấm xích lô ở một số tuyến đường. Cuộc sống cứ ngày càng khó khăn hơn với cái nghề xích lô. Đến năm 2010, mặc dù nhu cầu chạy của khách du lịch vẫn rất nhiều, xích lô đã bị cấm hẳn trong nội thành…

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
(Ảnh qua yume.vn)

Nhưng Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng xích lô. Chẳng là người chạy thì vẫn cứ chạy, trật tự bắt thì vẫn cứ bắt. Trong cái cuộc mưu sinh ấy, người gắn bó với nghề này vẫn cố kiếm miếng ăn, cố tìm vui trong những điều cơ cực, tự do tự tại được chừng nào hay chừng ấy…

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua tachcafe.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua pinterest.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua flickr.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua tiepthithegioi.vn)

 

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 1961. (Ảnh qua pinterest.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 1961. (Ảnh qua kenh14.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 60. (Ảnh qua youtube.com)

Xem thêmNhững chiếc cổng làng xưa cũ (Ảnh)

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 70. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 70. (Ảnh qua tachcaphe.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 96. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 70. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 1972. (Ảnh kienthuc.net.vn)

Lê Nguyên (T/H)

TH/ST