Đọc khoảng: 2 phút

Danh sách các loại visa lao động tại Mỹ

Visa làm việc tại Mỹ thuộc diện visa không định cư. Dựa vào tính chất của công việc và mục đích của việc lưu trú, người lao động sẽ được cấp loại visa tương ứng.

person holding passports

Visa H-1BLao động đến Mỹ làm công việc theo chuyên môn, phải có bằng cử nhân (trở lên) thuộc chuyên ngành cụ thể.
Visa H – 2ADành cho đương đơn đến Mỹ làm các công việc lao động hoặc các dịch vụ nông nghiệp theo thời vụ trong thời gian ngắn hạn tạm thời.
Visa H – 2BDành cho đương đơn đến Mỹ làm các công việc thời vụ hoặc công việc thiếu nhân công lao động.
Visa H – 3Dành cho đương đơn đến Mỹ để tham gia khóa đào tạo của chủ lao động trong bất kì lĩnh vực chuyên môn nào, ngoài giáo dục hoặc sau Đại Học. Người lao động phải làm công việc thực tế tương ứng sau khoảng thời gian đào tạo tối đa là 2 năm.
Visa H – 4Dành cho vợ/chồng, con cái (dưới 21 tuổi, chưa kết hôn) đi cùng đương đơn có visa H hợp lệ chính.

Người có visa H – 4 không được phép làm việc trong khi ở Mỹ.

Visa L – 1Dành cho đương đơn là những nhà quản lý, lãnh đạo hoặc nhân viên có chuyên môn của công ty quốc tế được luân chuyển tạm thời đến văn phòng, chi nhánh hoặc công ty con của cùng một công ty được đặt tại Mỹ.
Visa L – 2Dành cho vợ/chồng, con cái (dưới 21 tuổi, chưa kết hôn) đi cùng đương đơn có visa L hợp lệ chính. Người có visa L – 2 có thể xin giấy phép làm việc, sau khi nhập cảnh vào Mỹ.
Visa ODành cho đương đơn xin visa làm việc tại Mỹ có khả năng hoặc thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực về khoa học, nghệ thuật, giải trí, giáo dục, kinh doanh và thể thao.
Visa PDành cho đương đơn là vận động viên, giới giải trí, nghệ sĩ và nhân viên hỗ trợ cần thiết đến Mỹ để làm việc.
Visa QDành cho đương đơn đến Mỹ để tham gia chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.
Visa JDành cho đương đơn đến Mỹ theo chương trình chính thức được tổ chức giáo dục hoặc tổ chức phi lợi nhuận phê chuẩn, bảo trợ và được Cơ Quan Giáo Dục và Văn Hóa của Mỹ chấp thuận.

 

ST