Đọc khoảng: < 1 phút

THỜI ÔNG CÀ (@)
oOo
Thời đại “ông cà” bốn chấm không*
Riêng tư chỉ đủ một căn phòng
Ngồi lê đôi mách càng sinh sự
Rảnh rổi ta bà tám chuyện ngông
Gặp lúc cúm tàu đang bộc phát
Đụng mùa “con vịt”* khỏi nhong nhong
Ba không tại chỗ dường như rát
Thiên hạ càu nhàu bỏng cái mông?!
08/09/2021
*@ 4.0
*Covid