Đọc khoảng: < 1 phút

GÓT MÒN…!
oOo
Đời nghèo nhìn dép thấy đau thương!
Cuộc sống “lăn chai” mọi nẻo đường
Phận tủi cam lòng đau cũng rướn
Riêng sầu đắng dạ xót càng vươn
Đuổi hình bắt bóng mơ không tưởng
Đợi thỏ ôm cây mộng khó lường
Góc khuất tình người… ai tủi ngượng?
Gót mòn năm tháng trải phong sương