Đọc khoảng: < 1 phút

NIỀM RIÊNG QUẶN THẮT
oOo
Nếu còn một “tí” lương tri…
Khuyên anh bớt nhảm nhí vì thiểu năng!
Tình hình cúm dzịt đang căng…
Giặc bung tứ tán, phát rần rần kia
Nết hư tật xấu tía lia
Trên đe dưới búa, cạn đìa lóc trê…
Đến giờ vẫn vác u mê
Mần ơn bớt ám… nhìn tê tái lòng!
Trái tim nhân nghĩa phập phồng
Nhát dao hành xử… bẻ cong tình người!
Chắp tay cầu khẩn ơn Trời
Cái tôi dã thú, xót đời cưu mang…
Nhìn vào thực tại đa đoan
Sẻ chia ý thức, tri ân việc làm…
Cánh hồng trân trọng quanh năm
Chấp chi cục súc vạ nhằm chốn rơi?!
08/09/21