Đọc khoảng: < 1 phút

NHẬN DIỆN
oOo
Em nào lỡ dại nói lung tung
Kiếm cái manh che đỡ ngại ngùng
Bụng xấu thua người nên dặm muối
Tâm tồi thị chúng mắm hăng phun
Uốn ba tấc lưỡi lôi rồi kéo!
Giở thói tri trây góp với hùn!
Kém cỏi nên đành chui cửa hậu
Bày trò đâm chọt ở sau lưng?!
30/04/21