Đọc khoảng: < 1 phút

LẠI… CÁCH LY!
oOo
Khắp nẻo bàng hoàng chữ cách ly
Đôi ta tạm biệt đủ chu kỳ
Ở nhà lỡ nhớ lên phây* gõ…
Lục bếp xem mồi có thứ chi?
Chuẩn bị tinh thần ngăn cúm dịch
Dự phòng tình huống dậy “Cô – Vy”*
Yên tâm phong toả chừng đôi tháng…!
Hết giãn mình chơi… “oánh tù tỳ?!”
03/08/2021
*Facebook – Covid