Đọc khoảng: < 1 phút

CAI TRẦU * 

oOo

Cái kiếp làm trâu phải kéo cày!

Ruộng thì sâu hoắm, đất thì chai…?!

Thằng con ủ rủ nhìn hơi oải…!

Gã lớn chầm vầm ngó tưởng oai…!

Đồng thuận chung thân tù khỏi quậy

Bất hòa trên bảo dưới không lay

Dư hơi rảnh chuyện chưa từng thấy

Mỏi cốt, nhừ xương… tại Má mày?!

(0ảnh sưu tầm)