Đọc khoảng: < 1 phút

TOI MẠNG…?!
oOo
Thực tế điều này vẫn xảy ra…
Bên em dạo phố lẫn mua quà!
Canh chừng sát nhíp không sinh hoạ!
Giữ kỹ đừng cho sổng…đói à…?!
Hẳn bởi bon chen đòi nét lạ
Hay vì rạo rực thích khoe hoa
Nắm tay chứng tỏ… mình thương quá?!
Sơ hở là toi cái mạng già?!
29/06/2021