Đọc khoảng: < 1 phút

CON CÒN NGU . . . !
oOo
Yếu khỏe đâu từ gối đến chân
Dù cho tuổi tác có mòn lần
Tham cơn đói mắt chồm ân hận
Giận lúc thừa bình  suýt hại thân
Thuở trước một tay kiềm mấy bận
Nay thì hai cánh níu thưa dần
Con ngu” dạy kỹ khi lâm trận *
Lỡ đuối cong cần giữ chắc gân
Vicente 03/11/2014
*(Đọc láy)