Đọc khoảng: < 1 phút

CÁN CÂN …!
oOo
Cân đong đo đếm để làm gì?
Ảo ảnh thôi mà chả ích chi…!
Tính toán hơn thua đời thảm thiết
Bày trò tranh đoạt kiếp ai bi
Giữ nguyên cốt cách đừng xao động
Mặc xác địa đàng tránh thị phi
Lý lẽ mạ mềm xuôi dễ dãi
Lối mòn ngất ngưởng bởi sân si?!
19/05/21
(Ảnh sưu tầm)