Đọc khoảng: < 1 phút

CHỒNG GẦY
oOo
Ai nói điều này thiệt có tâm!
Chỉ nghe cũng khoái kẻ trên tầm
Chồng gầy vừa ý thương, vừa khéo…
Vợ tốt tướng sang, tướng quý thầm…
Hiểu tính, hiểu tình, “kêu…” là hiểu?!
Biết chìu, biết chịu, biết… soi săm?!
So đo kiểu cách tròn hay méo?!
Đũa lệch làm gì xếp một mâm?!
08/05/21