Đọc khoảng: < 1 phút

CHUYỆN LÒNG…  

oOo

Trời trở lạnh rồi em biết không?

Sầu thu se sắt nước đang ròng…

Hương xưa vẫn vậy tình sao trống?

Mộng cũ còn đây nghĩa chẳng nồng!

Cám cảnh chiều tàn ru tiếng sóng

Động lòng sương nhạt thoảng âm mong

Đêm buông cánh võng dìu mơ đọng

Trải giấc cô đơn nhả chuyện lòng