Thử thách plank 30 ngày cho cơ bụng săn chắc đẹp hoàn hảo. #plank #workout #challenge #fitness #CFYC

TH/ST