Vòng tuần hoàn của nước là sự tồn tại và vận động của nước qua các trạng thái khác nhau trên mặt đất, trong lòng đất và bầu khí quyển của Trái Đất.

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

TH/ST