Chia sẻ những у́ nghῖa thật sự cὐa cάc biểu tượng cἀm xύc Emoticon Facebook Emoji thường dὺng phổ biến nhất và những hàm у́, nghῖa đen, nghῖa bὸng khάc nhau cὐa icon :) Poker Face từ Evergreen

TH/ST