Chia sẻ những ý nghĩa thật sự của các biểu tượng cảm xúc Emoticon Facebook Emoji thường dùng phổ biến nhất và những hàm ý, nghĩa đen, nghĩa bòng khác nhau của icon :) Poker Face từ Evergreen

TH/ST