Đọc khoảng: < 1 phút

CHẶN… DỊCH
oOo
Cúm quậy tưng bừng xin cữ kiêng!
Tự do quá đáng dễ sinh phiền
Bầu trời gom một từ nguyên thủy
Khí quyển xài chung đủ các miền
Đã nết, đã nư đòi trưởng giả
Dư tiền, dư bạc sống kinh thiên
Gieo thêm thống thiết từ buông thả…!
Dẹp bỏ cái tôi… ngó láng giềng?!
08/05/21