Đọc khoảng: < 1 phút

DỊT RỘ…
oOo
Hãy ở nhà thôi hỡi mọi người!
Tình hình mắc dịch vẫn chưa vơi
Ngoài kia lớp lớp dường hăng máu
Trước mắt hàng hàng đã sục sôi
Cố thủ cơ may còn sống sót!
Càng gàn ỷ lại thế là toi…!
Một khi đủ sức là công phá
Dẫu có “vác – xin”* chuyện lỡ rồi?!
27/07/21
*Vaccine