Đọc khoảng: < 1 phút

XIN TRẢ EM VỀ…
oOo
Xin trả em về chốn cũ xưa…
Quê hương nơi ấy đã… tiêm ngừa!
Ví bằng hết vốn… đây chu cấp
Miễn phí công lao khỏi đổ thừa
Trở gót ân tình thôi kết thúc
Quay đầu nghiệp chướng chớ dây dưa
Lá rơi nghiệt ngã bên nguồn cội
Tiển bước âm thầm, không đón đưa…!
09/05/2021
(Em COVID thượng lộ bình an…xin đừng quay lại. Cảm ơn)