Đọc khoảng: < 1 phút

ĐỪNG HOANG PHÍ
oOo
Khơi từng ngọn lửa của thương yêu
Trải hết bao dung rọi sáng chiều
Trưởng giả học đòi buông xét nét
Bần hàn tự biết bỏ kênh kiêu
Xót xa sống thật ôm đàm tiếu…!
Ân hận đời ngay rước lắm điều…!
Để lại chút gì ghi hiện hữu?
Phí hoài tranh đoạt… giữ bao nhiêu?!
28/04/21