Tỷ lệ bệnh nhân ung thư Việt Nam tử vong cao, một phần do tới 70% người bệnh đi khám khi đã ở giai đoạn muộn.

Lưu bản nháp tự động
Người Việt thường để đến lúc bệnh ở giai đoạn nặng rồi mới đến viện kiểm tra.

TH/ST